Admiterea 2024

Pentru a depune actele on-line fă click aici

Școala Profesională, or. Soroca este o instituție din sistemul de învățămînt vocațional-tehnic, care oferă condiții optime tinerilor pentru construirea unei cariere de succes în tehnologii informaționale, industria alimentară, alimentația publică, industria ușoară, servicii publice , în acord cu cerințele comunității locale, naționale, internaționale. Acordăm șanse egale și acces la o educație de calitate tuturor care doresc să obțină o profesie. Școala Profesională, or. Soroca își propune: - instruirea bazată pe necesitățile elevilor; - educarea tinerilor în spiritul tradițiilor și obiceiurilor naționale; - dezvoltarea abilităților antreprenoriale; - promovarea modului sănătos de viață și a atitudinii responsabile față de mediul ambiant.

Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor

Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor

Absolvenții noștri vor avea cunoștințe pentru a realiza asamblarea, dezasamblarea și reutilarea unui PC.  Depanarea și depistarea erorilor apărute atît la nivel hardware cît și software.  Instalarea și configurarea Sistemelor de Operare și a altor programe de aplicații necesare pentru

Loading

Controlori Produse Alimentare

Controlori Produse Alimentare

Absolvenții noștri monitorizează și controlează procesul tehnologic în industria alimentară, evaluează calitatea produselor conform standardelor existente, aplică reguli de igienă și siguranță alimentară; implementează cerințele specifice standardelor de tip ISO. În cadrul programului de studiu elevii obțin competențe necesare pentru a

Loading

Bucătar – Chelner

Bucătar – Chelner

Absolvenții noștri organizează activitatea de producție culinară, îndrumă, supraveghează și controlează activitatea profesională și de aplicare a normelor igienico-sanitare; răspunde de calitatea și cantitatea preparatelor; însușesc și practică formele de servire modernă, specifică profilului unității; ridică permanent nivelul de pregătire

Loading

Cusătoreasă

Cusătoreasă

Elevii, în cadrul programului de studiu, obțin competențe în vederea executării lucrărilor de asamblare a semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic pînă la executarea finală a produsului: efectuarea operațiilor de croire și de confecționare, asigurînd calitate procesului de și întreținerea utilajului, finisarea

Loading