Elevii, în cadrul programului de studiu, obțin competențe în vederea executării lucrărilor de asamblare a semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic pînă la executarea finală a produsului: efectuarea operațiilor de croire și de confecționare, asigurînd calitate procesului de și întreținerea utilajului, finisarea și pregătirea produsului pentru depozitare și ambalarea acestuia. Absolvenții școlii sunt solicitați pe piața muncii și au oportunitatea  de a se angaja cu succes în
unitățile economice.